Forside

Sidste nyt:


Der blev afholdt generalforsamling tirsdag den 14. september 2021.

 

Det reviderede regnskab for 2020 med budget for 2021 findes på vandværkets hjemmeside under fanebladet "Økonomi". Årsregnskab og budget blev godkendt på generalforsamlingen. Referatet kommer på hjemmesiden, når det er godkendt af bestyrelse og dirigent.

 

Bestyrelsen har fremsat et forslag til ændring af vedtægterne vedrørende tidspunkt for afholdelse af generalforsamling - se forslaget her. Forslaget skal endeligt vedtages på en ekstraordinær generalforsamling.


Vandværkets bestyrelse:

Preben Christensen Formand

Mobil: 51 86 31 20

Henrik Bjørn

Næstformand

Mobil: 20 31 20 62

Freddy Martinus Larsen

Kasserer

Mobil: 42 30 67 12

Arense Nordentoft

Sekretær

Mobil: 51 36 88 79

Peter Bornhardt

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 78 78 14

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a., Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099