Forside

Ugelbølle Vandværk


Sidste nyt:

 

Der blev afholdt generalforsamling onsdag den 19. februar 2020, kl. 19.00 i Ugelbølle Forsamlingshus. Se det foreløbige referat ved at klikke her.


På generalforsamlingen fremlagde bestyrelsen et forslag om, at ændre

selskabsformen fra interessentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.).


Ændring af selskabsformen kræver en vedtægtsændring. 

Forslag til vedtægtsændringer kan kun vedtages, når mindst 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer er tilstede, og når mindst 2/3 af disse stemmer for. Betingelsen om tilstedeværelse af 2/3 af de stemmeberettigede medlemmer var ikke opfyldt, og derfor skal bestyrelsen inden 2 måneder indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken forslaget kan vedtages ved 2/3 af de afgivne stemmer, uanset antallet af fremmødte stemmeberettigede.


Der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 17. marts 2020, kl. 19.00 på vandværkets kontor, Århusvej 28, 8410 Rønde.


Eneste punkt på dagsordenen vil være afstemning om ændring af selskabsformen fra interessentselskab (I/S) til andelsselskab med begrænset ansvar (A.M.B.A.)


Vandværkets bestyrelse:

Preben Christensen Formand

Mobil: 51 86 31 20

Henrik Bjørn

Næstformand

Mobil: 20 31 20 62

Tlf.: 86 37 07 86

Freddy Martinus Larsen

Kasserer

Mobil: 42 30 67 12

Arense Nordentoft

Sekretær

Mobil: 51 36 88 79

Peter Bornhardt

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 78 78 14

I/S Ugelbølle Vandværk, Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099

Copyright ©  All Rights Reserved