Forside

Sidste nyt:


Generalforsamling 2023:

Der er afholdt ordinær generalforsamling den 24. marts 2023.

Referatet ligger under fanebladet "Om vandværket".


Besøg fra vandværket:

I de første  måneder af 2023 vil formanden for vandværket, Preben Christensen, og vandværkets kasserer, Søren Peter Poulsen, justere sendestyrken på en del af vandværkets vandmålere. Justeringen betyder, at eventuelle lækager på ledningsnettet og hos forbrugerne hurtigt kan opdages til gavn for alle parter. Preben og Søren Peter kontakter de enkelte forbrugere for at få adgang til målerne. Er folk ikke hjemme kontaktes de igen senere. Det er et meget tidskrævende arbejde, så tag godt imod.


PFAS:

Der er den 6. september 2022 udtaget vandprøver fra vandværkets boringer og fra det vand, som sendes ud fra vandværket. Alle prøverne er analyseret for indhold af PFAS, og der er ikke fundet PFAS i nogen af prøverne. Analyseresultaterne kan ses under fanebladet "Vandkvalitet". Hotline: 51 86 31 20
Vandværkets bestyrelse:

Preben Christensen Formand

Mobil: 51 86 31 20

Henrik Bjørn

Næstformand

Mobil: 20 31 20 62

Søren Peter Poulsen

Kasserer

Mobil: 40 93 98 54

Arense Nordentoft

Sekretær

Mobil: 51 36 88 79

Peter Bornhardt

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 78 78 14

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a., Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099