Forside

Sidste nyt:


Orientering om generalforsamling 2021

Corona-restriktionerne betyder, at det for øjeblikket ikke er muligt at afvikle generalforsamlinger med fysisk fremmøde – foreløbigt indtil slutningen af maj 2021. For Ugelbølle Vandværk betyder det, at vi ikke som sædvanligt kan afholde den ordinære generalforsamling i slutningen af februar.

 

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling når det igen bliver muligt og forsvarligt at mødes fysisk. Pt. regner vi med, at det bliver lige efter sommerferien 2021.

 

Den siddende bestyrelse forsætter, indtil der kan afholdes en generalforsamling.

 

Bestyrelsens beretning for 2020 vil ikke blive fremlagt til godkendelse før generalforsamlingen, men du kan læse lidt om 2020, og hvad bestyrelsen arbejder med lige nu ved at klikke her.

 

Det reviderede regnskab for 2020 med budget for 2021 findes på vandværkets hjemmeside under fanebladet "Økonomi". Årsregnskab og budget skal godkendes på generalforsamlingen, når den afholdes.

 

Takstblad for 2021 findes under fanebladet ”Takstblad”.

 

Har du spørgsmål, er du meget velkommen til at sende en mail eller ringe til vandværket.

Find kontaktoplysningerne under fanebladet ”Kontakt”.


Vandværkets bestyrelse:

Preben Christensen Formand

Mobil: 51 86 31 20

Henrik Bjørn

Næstformand

Mobil: 20 31 20 62

Freddy Martinus Larsen

Kasserer

Mobil: 42 30 67 12

Arense Nordentoft

Sekretær

Mobil: 51 36 88 79

Peter Bornhardt

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 78 78 14

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a., Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099