Forside

Sidste nyt:


Besøg fra vandværket:

I perioden fra august 2022 og året ud vil formanden for vandværket, Preben Christensen, og vandværkets kasserer, Søren Peter Poulsen, justere sendestyrken på alle vandværkets vandmålere. Justeringen betyder, at eventuelle lækager på ledningsnettet og hos forbrugerne hurtigt kan opdages til gavn for alle parter. Preben og Søren Peter kontakter de enkelte forbrugere for at få adgang til målerne. Er folk ikke hjemme kontaktes de igen senere. Det er et meget tidskrævende arbejde, så tag godt imod.


PFAS:

Der er den 6. september udtaget vandprøver fra vandværkets boringer og fra det vand, som sendes ud fra vandværket. Alle prøverne er analyseret for indhold af PFAS, og der er ikke fundet PFAS i nogen af prøverne. Analyseresultaterne kan ses under fanebladet "Vandkvalitet". 


Sammenlægning med Følle Strands Vandværk:

Den 01.01.2022 er Følle Strands Vandværk a.m.b.a. fusioneret med Ugelbølle Vandværk a.m.b.a.

Vi vil derfor ønske alle FSV`s medlemmer velkommen i Ugelbølle Vandværk.

Bestyrelsen


Hotline: 51 86 31 20
Vandværkets bestyrelse:

Preben Christensen Formand

Mobil: 51 86 31 20

Henrik Bjørn

Næstformand

Mobil: 20 31 20 62

Søren Peter Poulsen

Kasserer

Mobil: 40 93 98 54

Arense Nordentoft

Sekretær

Mobil: 51 36 88 79

Peter Bornhardt

Bestyrelsesmedlem

Mobil: 26 78 78 14

Ugelbølle Vandværk a.m.b.a., Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099