Forside

Sidste nyt:


Generalforsamling 2023:

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling for Ugelbølle Vandværk a.m.b.a. fredag den 24. marts 2023 kl. 19:00 i Ugelbølle Forsamlingshus, Overgårdsvej 4, 8410 Rønde.


Dagsorden jf. vedtægterne:


 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsen beretning
 3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
 4. Budget for det kommende regnskabsår forelægges til godkendelse
 5. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen
 6. Evt. valg af revisorer
 7. Behandling af indkomne forslag
 8. Eventuelt


  Der er indkommet forslag til ændring af vandværkets vedtægter, se forslagene - klik her.

  Se bestyrelsens bemærkninger til de indkomne forslag - klik her.


  For at undgå madspild, er det nødvendigt med tilmelding til mad og drikke efter generalforsamlingen. Du tilmelder dig på nettet på følgende link:


  http://docs.google.com/forms/d/17sSV1meEKERVKM5Qfr4pa6a81xEQWsvDF_5z4BzsUAI  Besøg fra vandværket:

  I de første  måneder af 2023 vil formanden for vandværket, Preben Christensen, og vandværkets kasserer, Søren Peter Poulsen, justere sendestyrken på en del af vandværkets vandmålere. Justeringen betyder, at eventuelle lækager på ledningsnettet og hos forbrugerne hurtigt kan opdages til gavn for alle parter. Preben og Søren Peter kontakter de enkelte forbrugere for at få adgang til målerne. Er folk ikke hjemme kontaktes de igen senere. Det er et meget tidskrævende arbejde, så tag godt imod.


  PFAS:

  Der er den 6. september 2022 udtaget vandprøver fra vandværkets boringer og fra det vand, som sendes ud fra vandværket. Alle prøverne er analyseret for indhold af PFAS, og der er ikke fundet PFAS i nogen af prøverne. Analyseresultaterne kan ses under fanebladet "Vandkvalitet".   Hotline: 51 86 31 20
  Vandværkets bestyrelse:

  Preben Christensen Formand

  Mobil: 51 86 31 20

  Henrik Bjørn

  Næstformand

  Mobil: 20 31 20 62

  Søren Peter Poulsen

  Kasserer

  Mobil: 40 93 98 54

  Arense Nordentoft

  Sekretær

  Mobil: 51 36 88 79

  Peter Bornhardt

  Bestyrelsesmedlem

  Mobil: 26 78 78 14

  Ugelbølle Vandværk a.m.b.a., Århusvej 28, 8410 Rønde | Tlf.: 51 86 31 20 | E-mail: ugelvand@ugelvand.dk


  CVR: 10167388 | Bank: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099