Teknik

Bemærk at denne side er ved at blive opdateret


Vandværket


Ugelbølle Vandværk får vand fra 5 boringer. De to boringer ligger i nærheden af vandværket i Ugelbølle, to boringer ligger ved vandværket ved Følle Strand og den tredie ligger mere end 2 kilometer væk ved Mørke Mose.


Det oppumpede grundvand kalder man råvand, indtil det når ind på vandværket. På vandværket bliver vandet først beluftet. Beluftningen fjerner et lille indhold af methan og tilfører vandet ilt, som skal bruges i den proces, der sker i filtrene.

 

Selve filtrene er fyldt med fint kvartssand, som vandet løber langsomt igennem. Den ilt, der bliver tilført vandet, får vandets naturlige indhold af jern, mangan og ammonium til at omdannes og binde sig til sandkornene.


I løbet af nogle dage er der bundet så meget jern i filtrene, at de skal renses. Den proces kaldes returskylning. Den består i, at der først blæses luft gennem filtrene og derefter vand, som pumpes ind i bunden af filteret. Det river alle urenhederne af filteret og gør det klar til at rense mere råvand.

 

Når vandet er filtreret ledes det op til rentvandsbeholderen, hvor det bare ligger og venter på, at nogen skal lukke op for vandhanen. Normalt skal vandet pumpes fra en rentvandsbeholder ud til forbrugerne. Men med vandværkets høje beliggenhed er vi så heldige, at vandet kan løbe selv, alene ved hjælp af tyngdekraften.

 

I rentvandsbeholderen sidder der nogle følere, der registrerer hvor meget vand vi har "på lager". Hvis beholdningen bliver lidt lav, sender vandværket selv besked til boringerne om at starte pumperne, så vi kan få rentvandsbeholderen fyldt op igen. Det hele foregår automatisk.

 

Vors produktionskapacitet er i øjeblikket ca. 10 kubikmeter drikkevand i timen. Med den løbende udvidelse af Ugelbølle er det sandsynligt, at vi inden længe skal have øget kapaciteten. Men en udvidelse af behandlingsanlægget kan heldigvis fint være i den eksisterende bygning, og vores boringer kan producere meget mere vand, end vi bruger i øjeblikket.


Boring DGU nr. 79.594 - klik her

Boring DGU nr. 80.567 - klik her

Boring DGU nr. 80.596 - klik her

Boring DGU nr. 80.246 - klik her

Boring DGU nr. 80.209 - klik her