Om vandværket

Ugelbølle Vandværk er et andelsselskab med begrænset ansvar (a.m.b.a.), hvis formål er at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med vand.


På kortet ses vandværkets forsyningsområde markeret med rød streg. Flere detaljer ses i Syddjurs Kommunes vandforsyningsplan - klik her


Vandværket har hjemsted i Syddjurs Kommune og er omfattet af Syddjurs Kommunes fællesregulativ for vandværker i kommunen.

 


CVR-nummer: 10167388

Bankoplysninger: Rønde Sparekasse, reg.nr. 9354, kontonr. 0004000099